هدف

هدف اون چیزی نیست که حتی شب‌ها هم خوابش رو می‌بینی، هدف چیزیه، که شب‌ها نمی‌ذاره بخوابی.

 

A target is not what you dream about, It’s something that doesn’t let you sleep.