منفی سازی مضارع ملموس. ندارم می‌روم؟ دارم نمی‌روم؟؟

درود بر اساتید عزی دوستانه سوالی دارم که مدتیه ذهنمو درگیر کرده. در زبان انگلیسی گونه‌ای از جمله آینده هست به نام آینده با going to I’m going to look for a new place دارم دنبال جای جدید می‌گردم. در فارسی معادلش ر معمولا با مضارع ملموس یا اگر گذشته باشه ماضی ملموس ترجمه می‌کنیم:‌ I… ادامه خواندن منفی سازی مضارع ملموس. ندارم می‌روم؟ دارم نمی‌روم؟؟