مقایسه BPMS با ERP

مقایسه BPMS با ERP امروزه استفاده از سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (یا همان ERP) در صنعت و خدمات رواج یافته است و این سیستم ها از جمله ابزارهای پررونق فناوری اطلاعات محسوب می شود. سیستم های BPM نیز هر چند در بین اهالی کسب و کار کمتر شناخته شده است ولی چند دهه… Continue reading مقایسه BPMS با ERP