اصطلاحات B2B و تعاریف آن‌ها

Company . CS شرح Description مخفف Abbreviation Company درآمد مکرر ماهانه: درآمد مکرر ماهانه (MRR) مقدار درآمد اشتراکی است که یک شرکت می تواند انتظار داشته باشد به صورت ماهانه دریافت کند. محاسبه MRR به معنای جمع ارزش اشتراک ماهانه همه مشتریان در یک ماه معین است. Monthly Recurring Revenue: Monthly Recurring Revenue (MRR) is… Continue reading اصطلاحات B2B و تعاریف آن‌ها

B2B Marketing KPIs abbreviations and descriptions

Abbreviation Description Company . CS MRR Monthly Recurring Revenue: Monthly Recurring Revenue (MRR) is the amount of subscription revenue that a company can expect to receive on a monthly basis. To calculate MRR is to sum the monthly subscription value of all customers in a given month. Company ARR Annual Recurring Revenue: It is defined… Continue reading B2B Marketing KPIs abbreviations and descriptions

SAP Consumer Products – Consumer Durables & Home Appliances

When we talk about process, This is what we mean. I tried to bold the SD (Sales and destribution) parts. I’ll post about “Time to market” and “Go to market” processes. Sales execution is selling from stock. you have an inventory or warehouse of products and you just sell from there. No design ideas, no… Continue reading SAP Consumer Products – Consumer Durables & Home Appliances