meet the requirements

  1. meet the requirements

    1. واجد شرایط بودن

    مثال: او مدرک خوب و تجربه مفید فراوانی دارد . او واجد شرایط است

    he has a good degree and a lot of useful experience . he meets the requirements

meet the requirements

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *