جلسه ی مدیریت قرارداد ها

توی جلسه ی مدیریت  قرارداد ها، شهرداری مرکزی مشهد با آقای زرین کوب یه برگه سفید در حین خواب آلودگی به دستم رسید تا بتونم روش بعد از 3 هفته یه انعکاس کوچیک از خاطراتم داشته باشم. روش این موارد رو یادداشت کردم: v      ورود به SCM 30% وقت آزاد با وجود پروژه های کرمانشاه… Continue reading جلسه ی مدیریت قرارداد ها

بهمن 91

تاکسی نمایشگاه برنامه نویسی و نمایشگاه و محمدرضا تاتر پیاده رو ساعت (سعید) شب شور و شکر بود و شب باران و سنگ. Mohammad Hossein Ebrahimzadeh محمد حسین ابراهیم زاده