12/12/12

امروز

12/12/12 است. معصومه میگه ساعت 12:12′:12″ اگه آرزو کنیم برآورده میشه.
منم میخوام لیست آرزوهام رو بنویسم.
  1. صلح جهانی
  2. خوشبختی همه دوستان (معصومه، خانم رضایی،الهه، مریم،آقای فرزاد، خودم و …)
  3. سلامتی همه دوستان و اقوام و فامیل و وابستگان و همه مردم جهان.
  4. اموال مسروقه مون تا آخر هفته  برگرده
  5. برم یه کشوری یا در یه شرایطی باشم که خودم و نسلم همیشه در آرامش باشن. همواره در امنیت جانی و مالی باشیم … همواره آزاد و سربلند باشیم! همیشه در صلح باشیم و آرامش و صلح دیگران رو ببینیم .. همیشه عدالت رو ببینیم و مزه خوبش رو بچشیم .آرزو تغییر داده شد…
  6. همیشه تامین مالی باشیم  و همیشه قناعت داشته باشیم.
  1. فرزندانی سالم و صالح که برای خودشون ما و جامعه مفیدند داشته باشیم. با همسرانی عالی زیبا و مهربان.
Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده