یک سر و سه کلاه

Categories

??? یک سر و سه کلاه❗️

اغلب صاحبان کسب و کارهای کوچک با کشمکش داخلی شدیدی مواجهند، زیرا این صاحبان شرکت های تازه کار معمولا سه کلاه بر سر دارند: 

? کلاه متخصص

? کلاه مدیر 

? تاج خیالی کارآفرین

 در زیر مرور کوتاهی بر نقش هر یک از آنها داریم:

۱⃣ کارآفرین: کارآفرین رویاپرداز درونی شماست. کارآفرین با داشتن رویاهای بزرگ برای گسترش شرکت، در آینده زندگی می کند. در این نقش، صاحب کسب و کار مرتبا مرزهای کار خود را گسترش می دهد اما از جزئیات کارهای اجرایی متنفر است. کارآفرین درونی شما ایده های خلاقانه خود را به شرکت منتقل می کند.

۲⃣ مدیر: این جنبه اجرایی و عملی شماست. مدیر در گذشته زندگی می کند و اهداف تعیین شده و محقق شده در سال گذشته را به خوبی می شناسد. مدیر منابع لازم را تهیه کرده، محل کار را سازماندهی می کند و درباره موارد و جزئیات اساسی دستوراتی صادر می کند. بدون داشتن مدیر درونی، کسب و کارتان ساختار مشخصی نخواهد داشت.

۳⃣ متخصص: این صدای شرکت درونی شماست. متخصص کار را انجام داده و کالاها و خدمات را تولید می کند. متخصص کارهایی را انجام می دهد که کارآفرین مشخص کرده و مدیر موافقت کرده است. متخصص درونی شما در لحظه زندگی می کند. بدون متخصص هیچ محصولی ندارید اما وقتی متخصص غلبه کند، شرکت شما با مشکل توسعه کسب و کار و روندهای استراتژیک روبرو می شود.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.