گذر

دسته‌ها

با مهدی درفشی، در بلندای بام، ب آبیاری برهوت تشنه کولر نشستیم. تازه اذان شده. هوا دم داره. بحث گذر زمانه. بحث تعریف زندگی. میگه تا صد سال پیش، اینجا شاید روستایی بوده. هزار سال پیش شاید بیابانی.⌛صد هزار سال پیش شاید دریا. میگمش، شاید ی روزی، دقیقا همینجا⏰ دو تا دایناسور ب هم رسیدن.
یکی ازین بلند سبزا ک گیاه خوارن. یکی کوتاه تر. اما پرواز میکرده. توی فکرشون تا همو دیدن چی بوده؟ …

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.