کابوس

در خواب که تو را می‌بینم، بیداری کابوس است.