هوپ

Categories

هوپیتال نه ها! امیدم نه! بازی هوپ. مثلا رو مضربای ۵ میگن هوپ. چن نفر میشن، میشمرن.یک، دو، سه، چهار، هوپ
سادس. واسه مضربای بالاتر یکم بهتره. مثلا هفت، یازده …
خوب یکم سختش کنیم:
اعدادی ک ما میشمریم در مبنای ده هستند. از صفر تا نه ( ک ب آنها اعداد حسابی گفته می‌شود.) قبلا (و هنوز هم گاها) از مبنای ۶ استفاده می‌شد. به آن یک دست گفته می‌شد.(5 انگشت و یک مشت) در مبنای ده خود عدد 10 که مبنا را نشان می دهد، دو رقمی می شود و عدد دوم مجموعه در جایگاه “دهگان” واقع می‌گردد و عدد اول در یکان می‌ماند. پس مجموع می‌شود یک بسته 10 تایی و صفر. در مبنایی مثل 6 عدد 6 با 10 نشان داده می‌شود. در نتیجه 100 توان دوم مبنا خواهد بود که در پیمانه 6 می‌شود 36.

هوپ من اینجوریه که مثلا مضرب های 6 رو در مبنای 5 هوپ می‌گیم. پس مثلا داریم: صفر، یک، دو، سه، چهار، ده، هوپ، دوازده، سیزده، چهارده، بیست، بیست و یک، هوپ 

این می‌تواند مثلا مشرب های 7 در مبنای 13 باشد. یا …

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.