هرکاری سر وقت خودش

Categories

یک شرکت بزرگ ازمون خواسته بود مشخصات محصولمون رو بفرستیم واسشون و پروپوزال همکاری ارائه بدیم. همه چیز به نظر من اینجور میومد که اگر اون شرکت استارت‌آپ ما رو بخره، هم اونا خیلی محصول کامل‌تری خواهند داشت و هم ما. از مهندس علوی منش اجازه خواستم که روی این موضوع و تحلیل همه جوانبش کار کنم.

ایشون گفتن تاریخچه شرکته رو در بیار و اینکه چیکار می‌کنه اما تحلیل جوانب رو بذار موقعی که قبول کردن پیشنهادمون رو.

خلاصه که هر کاری به وقتش!!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.