هرمس

دسته‌ها

به اشکان پیام دادم:

خستمه!
ی هرمس خسته باید چیکار کنه؟

گفت باید برگرده ب درونش

شب بهش پیام دادم

حرفت آب بود روی آتیش

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.