نقل قول

Categories
  • کارآفرین باید از مساله کیف کند. هرچه مساله سخت‌‌تر، هیجان حل مساله بیشتر. (آقای محمد رضا علوی‌منش، مدیر عامل شرکت صمیم رایانه)
  • هدف باید حرکت درست باشد نه پول. هدف اگر پول باشد، آدم را سرد می‌کند. (آقای محمد رضا علوی‌منش، مدیر عامل شرکت صمیم رایانه)
  • مشکل افراد باهوش، مثلا کسانی که شریف درس خوانده‌اند معمولا این است که دنبال پول، آن بالا و با تکنولژی پیچیده می‌گردند. بگذارید این پول‌های خردی که روی زمین ریخته را اول جمع کنیم. به آن بالا هم می‌رسیم. (آقای محمد رضا علوی‌منش، مدیر عامل شرکت صمیم رایانه)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.