منفی سازی مضارع ملموس. ندارم می‌روم؟ دارم نمی‌روم؟؟

Categories

درود بر اساتید عزی دوستانه

سوالی دارم که مدتیه ذهنمو درگیر کرده.

در زبان انگلیسی گونه‌ای از جمله آینده هست به نام آینده با going to
I’m going to look for a new place

دارم دنبال جای جدید می‌گردم.
در فارسی معادلش ر معمولا با مضارع ملموس یا اگر گذشته باشه ماضی ملموس ترجمه می‌کنیم:‌

I am going to go to school

دارم می‌رم مدرسه. (دارم به مدرسه می‌روم)
خوب. سوال من درباره مضارع ملموس هست. دارم می‌روم. دارم می‌خورم و … (اگه درست یادم باشه بهش مضارع مستمر هم گفته می‌شه.)

در ربان انگلیسی منفی کردن این نوع آینده سادس. فقط کافیه not قبل از going to  اضافه بشه.

I am not going to go to school

اما ترجمش چی میشه؟؟

ندارم میرم مدرسه؟؟ دارم نمی‌رم مدرسه؟؟؟

لطفا نفرمایید نمی‌رم مدرسه!!
سوال این هست:‌

منفی مضارع ملموس چی میشه؟؟ چطور باید مضارع (یا ماضی) ملموس رو منفی کرد؟؟

برای چی؟؟ برای استفهام انکاری:

  • چرا به من آدامس ندادی؟
  • داشتی آدامس می‌خوردی. نداشتی می‌خوردی؟؟؟ داشتی نمی‌خوردی؟؟؟

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.