مقاله فارسی

Categories

?مهارت جستجوی مقاله فارسی: 
✅ برای دریافت مقالات فارسی چند نکته مهم باید درنظر گرفته شود:
۱- تمام پژوهش ها در مقاله ها خلاصه نشده اند، شاید بهتر باشد به دنبال گزارش ها، اخبار و مصاحبه ها نیز باشید.

۲- تمامی مقالات در اینترنت معتبر نیستند. بلکه مقالاتی برای ارجاع دادن معتبر هستند که توسط وزارت علوم و وزارت بهداشت در قالب نشریات تخصصی تأیید شده اند.

۳- مقالات تأیید شده در انواع برتر علمی پژوهشی، ترویجی، تخصصی و … می آیند که بهترین آنها همان مقالات علمی پژوهشی است.

۴- همه مقالات چاپ شده در اینترنت نمایه نمی شوند. و این کار جستجوگر را سخت می کند.

۵- همه مقالات بلا فاصله نمایه نمی شوند.

۶- برای دسترسی به مقالات نمایه شده به سایت های زیر بروید:
✅مگیران:

 http://www.magiran.com

✅جهاد دانشگاهی:

 http://sid.ir

✅مجلات تخصصی نور: 

http://www.noormags.ir

✅پایگاه ISC: 

http://ecc.isc.gov.ir/searchEjournals/

✅مقالات فارسی همایشی:

 در SID بگردید و یا اینکه به سیویلیکا بروید:

 http://www.civilica.com/
✅سایت های دانشگاهی همچون پاد:

 http://pad.um.ac.ir
۷- اگر مقاله ای را در مگیران و هر سایت دیگری یافتید و نتوانستید دانلود کنید عنوان مقاله را در گوگل سرچ کنید تا به سایت اصلی مقاله دسترسی آزاد داشته باشید.

۸- یافتن از منبع اصلی بانک مقالات و پیدا کردن عمومی را هدف خود در یافتن مقالات فارسی قرار دهید.

۹- هرچه موضوع شما جدید باشد منابع فارسی کمتری پیدا خواهید کرد.

۱۰- اگر مقاله ای نیافتید، به جدید بودن موضوع خود ایمان نیاورید، به دنبال کلیدواژه های دیگر باشید: توریسم، گردشگری، سیاحت هرسه به یک معنی هستند.

۱۱- از کلیدواژه ها و منابع، مقالات یافته شده برای جستجوهای دیگر خود استفاده کنید.

۱۲- به مشکلات موتورهای جستجوی سایت های نمایه کننده پی ببرید و شاید بهتر باشد از جستجوی گوگل با محدود کردن سایت نمایه کننده استفاده کنید.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.