معرفی کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید 

Categories

معرفی کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید

زمانیکه اولین بار این کتاب را در ویترین یک کتابفروشی دیدم ذهنم سراغ کتابهای انگیزشی و موفقیت رفت و در دلم گفتم باز هم کتابی دیگر که میخواهد ما را به آرزوهایمان برساند !!! اما وقتی کتاب را مطالعه کردم با بخشهایی از متن این کتاب که بیانگر حالات و احساسات درونی خودم بود ارتباط برقرار کردم. محتوای این کتاب دقیقا بر روی نقاط حساس شخصیت ما دست میگذارد که از رسیدگی به آن و بهبود آن فرار میکنیم اما این تاریکیها دائما ما را اذیت میکنند.

نویسندگان این کتاب جفری یانگ و ژانت کلوسلو از صاحب نظران حوزه درمانی معروف به شناخت درمانی هستند . این کتاب به شناسایی و دلیل ۱۱ الگوی رفتاری مخرب و تکراری در شخصیت ما انسانها اشاره میکند که همگی این الگوها خودانگاره ایی منفی در ما بوجود میاورند. الگوهایی که از دوران کودکی در وجود ماشکل گرفته و مبنایی برای ارزیابی خودمان در بزرگسالی هستند.

ما دردوران کودکی به شیوه های متفاوت آسیب دیده ایم : ” طردشدن ، انتقاد ، بدرفتاری ، بی توجهی و محرومیت هیجانی و توجه و حمایت افراطی و بیش از حد و…. ” تله ها و طرحواره های ذهنی ما را شکل داده اند. بعد از طی کردن دوران کودکی و ترک خانه پدری با ایجاد موقعیتها یا انتخاب افراد به بازآفرینی همان شرایط تلخ اولیه دوران کودکی میپردازیم و شاید به  دلیل همین تداوم تله ها و طرحواره های زندگیست که در دستیابی به اهداف زندگی ناکام میمانیم.

به عقیده فروید ما تمایل داریم دردها و رنجهای دوران کودکیمان را کماکان زنده نگه داریم. فروید به این پدیده اجبار به تکرار میگفت. فردی که در کودکی مورد آزار جنسی قرار گرفته در بزرگسالی ممکن است در دام روابط آشفته و بی هدف بیفتد. یا کودکی در کودکی تحت سلطه دیگران بوده ممکن است در بزرگسالی به شدت فردی کنترل کننده شود. در واقع در بزرگسالی شرایط و موقعیتهایی خلق میکنیم که مشابه شرایط بد دوران کودکیمان است و منظور از تله های زندگی یا طرحواره های زندگی تمام روشهایی است که باعث بازآفرینی شرایط کودکیمان میگردد.

این کتاب ابتدا با پرسشنامه ایی از تله های زندگی آغاز میگردد که با پاسخ به آن و بررسی و نمره گذاری این پرسشنامه ، هرشخص متوجه میگردد که در کدام تله های اصلی گرفتار است.سپس هر کدام از تله ها به تفکیک در هرفصل مطرح شده ، نشانه های آن بازشده و مراحل رهایی از تله های شخصیتی ذکر میگردد.

مروری اجمالی بر تله های زندگی :

  1. تله رهاشدگی :

اگر شرایط به گونه ایست که نتوانید احساس امنیت کنید تله رهاشدگی و بی اعتمادی دارید

در تله رهاشدگی دائما حس میکنید که شاید دیگران شما را ترک کنند و ترس از تنها شدن شما را مجبور میکند به هرخواسته ایی تن بدهید.و به همین جهت به افراد نزدیک خود وابستگی پیدا میکنید.

۲٫ تله بی اعتمادی :

در این تله دائما در ترس این هستید که دیگران به شما آسیب میزنند. یا ممکن است سرتان کلاه برود. به دیگران اجازه نمیدهید با شما صمیمی شوند و همیشه نسبت به نیت دیگران مشکوک و بدگمان هستید.

۳٫ تله وابستگی :

برای انجام کارهایتان همیشه دست نیاز به سوی دیگران دراز میکنید.به دیگران اجازه میدهید برای شما تصمیم گیری کنند خودتان استقلال رای و نظر بخاطر ترس از طرد شدن از سوی دیگران ندارید.

۴٫ محرومیت هیجانی :

اگر در دام این تله باشید احساس میکنید هیچ کس به شما اهمیت نمیدهد.خودتان را لایق رابطه با افراد بی عاطفه ، انعطاف ناپذیر و خشن میدانید.این افراد معنای عشق و احساسات را درک نمیکنند.

۵٫ طرد اجتماعی :

احساس میکنید با بقیه فرق دارید. در جمعهای دیگران ناخواستنی هستید پذیرفته نمیشوید. حس تعلق خاطر به گروه دوستان در شما رشد نکرده است. حس میکنید فردی زشت و ضعیف و بی قدر و منزلت هستید و در موقعیتهای اجتماعی سخت احساس حقارت میکنید.

۶ . نقص و شرم :

احساس میکنید پر از عیب و ایراد درونی هستید. میترسید که عیبهای شما برملا شود. احساس بی ارزشی و تقصیر دارید.حس مکینید دیگران شما را تحویل نمیگیرند و طردتان میکنند.

۷٫ معیارهای سختگیرانه :

در دوران کودکی از شما انتظار میرفته بهترین باشید و ذره ایی از معیارهایتان عدول نکنید. هیچ چیز شما را راضی نمیکند و به همان اندازه که به خود سخت میگیرید به دیگران هم سخت میگیرید.

منبع

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.