مطالعه بازار

Categories

#مطالعه_بازار
? مطالعه بازار کلید تبدیل کسب و کارهای جدید به نهادهای سودآور می‌باشد. این امر ریسک‌ها را پیش بینی می‌کند و آن‌ها را کاهش می‌دهد، مشتریان بالقوه را شناسایی و در رسیدن به موفقیت کمک می‌کند. 

تنها حدود نیمی از از کسب و کارهای کوچک بیش از پنج سال عمر می‌کنند. برای اطمینان حاصل کردن از اینکه کسب و کار شما موفق می‌شود باید چگونگی مطالعه بازار را بیاموزید، مشتریان بالقوه را شناسایی کنید و برای جذب آن‌ها استراتژی داشته باشید. 
برای به دست آوردن این دانش با پرونده #مطالعه_بازار همراه ما باشید. 

#ادامه_دارد

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.