مارا زمانه گر شکند ساز می شویم

Categories

مارا زمانه گر شکند ساز می شویم

با شعله های سرخ هم آواز می شویم

گاهی به سوگ خویش نوشتیم مرثیه

گاهی براه عشق غزلساز می شویم

در شعر و در غزل ز برای نگار خود

محو نیاز دلبر طناز می شویم

گاهی برای آنکه بخندی برای تو

از طنز ها سروده و طناز می شویم

ما اهل درد و شعر و شعوریم، شاعریم

ما منشا و شروعِ صد آواز می شویم

“آن نخل ناخلف که تبر شد زما نبود

مارا زمانه گر شکند ساز می شویم”

شعر از : صائب تبریزی

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.