قانون سوم

دسته‌ها

نقطه و دایره مث پرگار

آتش و دود، کاغذ و خودکار

جای سیگار روی لب هایش

جای لب روی دسته ی سیگار

جای یک جای خالی در قلبش

و نفس هاش بر در و دیوار

عطر خیس نگاه بربدنش

کوری چشم خیس از دیدار

فکر مستش به روی ثانیه ها

ساعتی بی طپش دم یک بار

بوی باروت خون و موج نسیم

گوش مذهب زده، دل بیمار

خاطر ترد تند در تبعید

ساحل امن نرم بی پندار

قانون سوم

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.