شروع تحقیقات برای آغاز کسب و کار

Categories

? شروع تحقیقات برای آغاز کسب و کار

 

✳️ قبل از شروع کسب و کار در یک شهر یا منطقه و بوم خاص، نیازه که در مورد اون منطقه بررسی و تحقیقات انجام بشه. تحقیقات می تونه شامل تحقیقات نیازهای بازار و جامعه باشه، می تونه تحقیقات در مورد نحوه استفاده از یک محصول یا سری محصولات خاص باشه که جا داره بهینه سازی بشن یا حتی می تونه روی نحوه ارائه محصول یا خدمت تحقیقات انجام بشه.

✳️ همچنین تحقیقات می تونه به صورت دموگرافی باشه یعنی افراد، جنسیت، سن و سال و این طور مسائل بررسی بشه و بر اساس این جامعه هدف و نیازمندیهاشون تصمیم گیری بشه. یا تحقیقات می تونه شناختی و بر اساس نظرات مردم باشه و …

✳️ خود تحقیقات و اینکه تصمیم گیری برای نحوه ورود به دنیای تحقیقات بازارهای محلی مساله مهمی است که قبل از شروع هر کسب و کار باید در نظر گرفته بشه.

✳️ تحقیقات در بازارهای محلی با تحقیقات برای بازارهای منطقه ای یا جهانی خیلی تفاوت دارند. حتی نوع ورود و جمع آوری داده متفاوت هست. گاهی با یک تحقیق میدانی ساده می شه نیازهای مخاطبین یک منطقه رو کسب کرد و گاهی با یک پرسشنامه، اما اینها تنها وسیله های تحقیقاتی نیستند.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.