روحم خبردار نیست

دسته‌ها
  1. I haven’t the faintest idea! (informal)

    used to emphasize that you do not know something.

    e.g. “Is she going to stay?” “I haven’t the faintest idea.”

روحم خبردار نیست

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *