دیروز بنا بوده به اصفهان برگردم

Categories
دیروز بنا بوده به اصفهان برگردم! بیلطمم همونجور که میبینید تاریخ 30 ام خورده اما غلط بود و یک روز دیگهایننجا موندم. و این خوبه. امام رضا رو دوس دارم. یه داستان زیبایی شد موقع رفتنم که نگو!! بلیط ساعت 5 نوشته بود ، به راتناکار گفتم میید شمام؟ اگه بیاید باید 3 بریم تا شما رو اول برسونیم. با ایکه اینا باید تا 5 بمونن گفتن آره میایم! خلاصه 3.5 داشتیم میرفتیم سه تایی ! سعیدم اومد باهامون. و اونا زود تر از من آماده بودن بریم! اول رفتیم فرودگا منو رسوندن یه حالت بدرقه ی خوبی بود. بعد خانم داانی فرودگاه(اطلاعات پرواز) گفت اصلا همچین پروازی نیس!! سه ساعت بهش خندیدم! تا آخر رفتم سر وقت خانم دانای ایران ایر تور گف بلیطط اشتباهه و فرداس پروازت! زنگ زدم خانم قلی پور اطلاع دادم. ایشون پی گیری نمودن. ” باید یه بلیط بگیری از یه هواپیمایی دیگه(تابان) با هزینه خودت بیای بعد ما هزینه ش رو میدیم بهت! اما غافل از اینکه تابان جا نداشت! و من یک شب دیگه پیش آقای موحد موندم اتفاقا دیشب خیلی خوش گذشت. جای همگی خالی!
آبجی هم که تهران بود این هفته. یه کم مینالید از برخورد ها. مینالید از سوسه گری ها! اما در کل فک کنم خوب بوده باشه! آخه خودش کلی سفر های استانی دوس داره! امیدوارم همیشه موفق باشه.
الحمدلله

http://93groups.com/?q=fa/content/%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%85

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.