دستورات اولیه گیت

Categories

منبع

منبع اصلی

راه اندازه

git commit

مهم‌ترین دستور گیت. بعد از اینکه تغییرات مختلفی را اعمال کردید، این دستور را برای گرفتن یک اسنپ‌شات از مخزن وارد می‌کنید. معمولا به این شکل استفاده می‌شود:

git commit -m "Message "

-mتعیین می‌کند که قسمت بعدی دستور به عنوان پیام در نظر گرفته شود.

git branch

این دستور به شما اجازه ساختن یک شاخه جدید را می‌دهد تا Commitها، تغییرات و اضافات فایل‌های مختص خودتان داشته باشید. عنوان شما بعد از دستور می‌آید. اگر می‌خواهید شاخه جدید به نام mh باشد از این دستور استفاده کنید:

git branch mh

git checkout

به شما اجازه می‌دهد که محتوای یک شاخه را که داخل آن نیستید، وارسی کنید. از این دستور به این شکل استفاده می‌کنیم:

git checkout branchName

git merge

زمانی‌که کارتان با یک شاخه تموم شد، می‌توانید تغییراتتان را به شاخه master منتقل کنید. تا برای همه همکارانتان قابل دسترسی باشد.

git merge mh

همه تغییراتی که شما در شاخه‌ خود انجام داده‌اید را گرفته و به شاخه‌ master اضافه می‌کند.

git push

اگر روی کامپیوتر شخصی‌ خودتان کار می‌کنید و می‌خواهیدcommit هایتان روی گیت‌هاب در دسترس باشه، تغییراتتان را با این دستور به روی گیت‌هاب هُل می‌دهید.

git pull

اگر روی کامپیوتر شخصی خودتان کار می‌کنید و جدید‌ترین نسخه‌ی مخزنتان را برای کار کردن می‌خواهید، آخرین نسخه را با این دستور از گیت‌هاب به روی کامپیوتر خودتان می‌کشید.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.