دریافت رایگان مقالات

♦️دریافت رایگان مقالات و #پایان_نامه های انگلیسی دانشگاه های اروپایی:

ndltd.org

♦️دسترسی به متن بیش از ۲ میلیون پایان نامه از ۸۰ دانشگاه جهان:

oatd.org

♦️پایان نامه های موسسه تکنولوژی ماساچوست:

dspace.mit.edu

♦️پایان نامه های دانشگاه تگزاس:

oaktrust.edu