درد دل

Categories

خدایا ممنونم ازت ک هستی تا واست درد دل کنم

ممنونم ب درد دلم گوش میدی

ازش بعدا سو استفاده ممیکنی

پیشت کوچیک نمیشم وقتی درد دلم رو میگم

و واسم حلش میکنی

سبکش مبکنی

میشکنیش

اون درد هایی رو

ک حتی پیش خودمن نمیتونم مرورشون کنم

اون درد دلایی

ک دلم غمگرفته ازشون

زنگار گرفته آیینم

روی تو در آینه پدید است

از دوریت آینه شکسته

خدایا یهو زلم حوس مشهد کرد

یاد پارسال این موقع ها ب خیر

با هم مشهد بودیم

الحمدلله

خدایا ممنونم درد دلایی رو ازم میشنوی

ک هیچ دوستی طاقت شنیدنش رو نداره

ممنونم از دردم آگاهی

اما باز با سر صبر ب همش گوش میدی

انگار واقعا نمیدونیشون

و حلش میکنی

و کوچیکش میکنی

گاها یادم میندازی

ک این درد قبلا آرزوت بود…

آه یا الله شاهنشاه دل

الحمد لله رب العالمین

درد دل

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.