درآمدی بر تولید…


در Oracle تولید به دو صورت دیده می شود: تولید گسسته (Discrete manufacturing)  و تولید پیوسته (OPM : Oracle Process Manufacturing).

اجزای تولید پیوسته عبارتند از : Resource , Activity , Operation , Routing , Formula , Recipe

و حالا تعاریف :

Resource: یا منابع، افراد یا وسایلی هستند که برای یک واحد کاری استفاده می شوند. مثلا سه مهندس مکانیک پنج کارگر یک دستگاه مخلوط کن. منابع می توانند پارامتر هایی مثل فشار یا حرارت باشند.

Activity: یک واحد کاری. معمولا مجموعه ای از Resourceهاست. حتی “ماند” می تواند یک واحد کاری باشد. مثلا 20 دقیقه انتظار قبل از انجام یک واحد کاری دیگر.

Operation: شامل چند Activity است. یک واحد از تولید محسوب می شود. به صورت مجزا تعریف می شوند.

Routing: مجموعه ای از Operation هاست. این مجموعه می تواند جایگشت ها و اعضای متفاوتی داشته باشد و Routingهای متفاوت را تولید می کند.

Formula: دستوری است از مواد خام به محصول. تا قبل از این هیچ ماده ای درگیر ماجرا نبود و فقط در فرمول است که مواد اندازه آنها مشخص می شوند. چه مواد اولیه و چه محصولات میانی یا نهایی در این مرحله مشخص می شوند.

Recipe: دستورالعمل، مجموع Formula و Routing است.

یک مثال می زنیم که جا بیوفتد!!

یک نونوایی رو در نظر بگیرید. نونوایی نمونه یک تولید پیوسته است. فرض کنیم در یک واحد نانوایی، آرد، آب، نمک و مخمّر مواد اولیه هستند (نمی دونم باید گاز و کبریت و .. رو هم در نظر بگیرم یا نه). نان محصول نهاییست. خمیر، خمیر عمل آمده، چانه و نان خام (چانه پهن شده) محصولات میانی هستند. هم زن، هم زن عمل آوری، تنور، کارگر، چانه گیر و شاطر وسایل مورد نیازند.

فرمول به ما می گوید: یک پیمانه آب، یک پیمانه آرد، یک چهارم پیمانه نمک و یک هشتم پیمانه مخمّر یک پیمانه نان تولید می کنند. (شاید لازم باشد 2 کیلو متر مربع گاز را هم اضافه کنم). و برای آرد خوب سبوس دار فرمول می تواند یک آب یک آرد یک چهارم نمک و بدون مخمر باشد.

Operation: خمیر سازی، عمل آوری، چانه گیری، پهن کردن و پخت عملکرد های ما هستند.

Activity : برای عمل آوری می تواند کار کارگر با هم زن عمل آوری و صبر کردن و برای آرد خوب فقط صبر کردن باشد.

Routing : می تواند برای آرد معمولی خمیر سازی + عمل آوری + چانه گیری + پهن کردن + پخت و برای آرد خوب خمیر سازی + عمل آوری آرد خوب+ چانه گیری + پهن کردن + پخت باشد.

 Resource: برای عمل آوری کارگر با هم زن عمل آوری

 و دستور پخت نان می شود دوتا: یکی برای آرد معمولی با فرمول معمولی و روند آرد معمولی و دیگری برای آرد خوب.

نکته : جدا کردن اعضا، عملکرد ها و … بسته به سیاست سازمان دارد که می خواهد در یک واحد عملکرد از آب و آرد و .. به نان برسد یا به خمیر. اینکه محصولات میانی آیا ارزش تعریف برای فروش یا … دارند یا نه. شاید بخواهیم چانه آماده بخریم. شاید بخواهیم خمیر عمل آوری شده بفروشیم. و …

از دوستان محترم خواهشمندم تصحیح بفرمایند.

با تشکر

ابراهیم زاده

 

 

Oracle Process Manufacturing