جلسه ی مدیریت قرارداد ها

Categories

توی جلسه ی مدیریت  قرارداد ها، شهرداری مرکزی مشهد با آقای زرین کوب یه برگه سفید در حین خواب آلودگی به دستم رسید تا بتونم روش بعد از 3 هفته یه انعکاس کوچیک از خاطراتم داشته باشم. روش این موارد رو یادداشت کردم:

v      ورود به SCM

 • 30% وقت آزاد با وجود پروژه های کرمانشاه و زیراکس
 • میرزا بنویس
 • کار شبانه روزی
 • 4 روز مختص SCM

v      کرمانشاه، برف، جلسه ی مشترک مالی، فروش روز 2 شنبه

 • آقای آرمند، تغییرات لازمه ی باسکول
 • آمدن آقای احمدزاده، یک شنبه شب
 • “خانم مهندس فرمودند اما تائیدیه جناب عالی واسه من ملاکه
 • فروش سرویس
 • برگشت از فروش خارجی

 • انگار گیر افتادیم!!
 • شروع برف از یک شنبه عصر

 • دوشنبه شب پرواز کرمانشاه، تهران، مشهد

 • فردا صبح ماشین ها
 • جلسه با آقای آرمند، توضیح سیستم فروش، برف بازی مبسوط با همکارای پتر شیمی!!

 • برف به احمد زاده
 • شب اتبوس
 • شب پرواز
 • فردا صبح (چهار شنبه) ماشین ها
 • پرواز ساعت 13
 • ون ساعت 3 حرکت از کرمانشاه، صندلی عقب، بوی لنت، صحنه، توی گردنه

 • تماس های متعدد، کنسل کردن کنسلی پرواز 13.5

 • برگشتن به کرمانشاه
 • اعصاب بجه ها
 • ترمینال راه آخر
 •  شام آخر

 

v      مشهد

 • 7 صبح رسیدن به اصفهان، حرکت به مشهد 6 عصر
 • هواپیمایی زاگرس، تیم باخته مشهدی!! مزه ها مسافر(اگه راس میگی فارسی بگو!!)، غذای یارو مربیه!
 • بهجت، هتل آپارتمان
 • جمعه، از صبح تا شب کار تا 1 بعد از نصف شب
 • شنبه جلسه با کارفرما، جلسه تدارکات منطقه 3
 • پاکات!

بعدشم جلسه رو ترک کردم!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.