توصیه پایان نامه ۲

Categories

?توصیه های کاربردی قبل از نگارش #پایان_نامه
وقتی پروپوزال تصویب شد و شما مطمئن شدید که موضوع پایان نامه تان مشخص شده، وقت آن است که نوشتن تحقیق را شروع کنید. نگارش پایان نامه، یک کار گام به گام و مستمر است و باید بخش های مختلف و فصل های متفاوت پژوهش تان را به مرور تکمیل کنید. این مطلب به شما کمک می کند تا یک پیش زمینه و افق کلی از کاری که پیش روی تان است برایتان ترسیم شود.
✅ به توصیه های کاربردی زیر که قبل از نگارش پایان نامه باید در نظر داشته باشید، توجه کنید:
۱⃣ زمان شروع نگارش

دو مساله را در بحث شروع نگارش پایان نامه باید در نظر داشت. اول اینکه، ممکن است پروپوزالی که تهیه کردید، توسط استاد راهنما یا دانشگاه رد شود و چنانچه شما قبل از ثبت نهایی پروپوزال، نگارش پایان نامه را شروع کرده باشید، زحمات شما بر باد خواهد رفت. اما از طرف دیگر، پروسه تصویب نهائی و قطعی پروپوزال، گاهی تا چند ماه طول میکشد و اگر شروع نگارش متن پایان نامه به بعد از تصویب پروپوزال موکول شود، مدت زمان زیادی از دست می رود.
بهترین پیشنهاد، حد میانه است! تجربه نشان داده که در غالب موارد، موضوعاتی که توسط استاد راهنما تائید شده و شما اطمینان از تکراری نبودن آن داشته باشید، مشکل چندانی از نظر تائید دانشگاه نخواهد داشت. معمولا ایرادات هم بیشتر نگارشی و آئین نامه ای بوده و قابل اصلاح است و کمتر اتفاق می افتد که یک موضوع کلا رد شود. پس بهتر است بعد از تائید پروپوزال توسط استاد، نگارش متن پایان نامه شروع شود.
۲⃣ تعداد فصول

در ایران به صورت رایج، تمامی پایان نامه ها در پنج فصل تدوین می شوند. هر چند این یک توصیه بوده و الزام نیست، اما بهتر است رعایت شود؛ چرا که برخی از اساتید به شدت مقید به این ساختار هستند، پس بهتر است بی مورد دردسر برای خودتان ایجاد نکنید و همان پنج فصل را در نظر بگیرید.
۳⃣ ایجاد ساختار اولیه

حتما چارچوب کلی را تعیین کنید. در فایلی که برای نگارش پایان نامه ایجاد کردید، عناوین ۵ فصل را بنویسید و برای هر فصل چند بخشی در نظر بگیرید. سعی کنید تا حد ممکن موضوع و عنوان این بخش ها مشخص باشد. این کار افق دید خیلی خوبی به شما می دهد. حتما در ابتدای فصول اول، دوم، سوم و چهارم مقدمه نوشته شود. نوشتن مقدمه برای فصل پنجم چندان رایج نیست. برای فصول دوم، سوم و چهارم نیز بهتر است، جمع بندی در انتهای فصل نوشته شود.
۴⃣ موازی کاری 

اگر فصول پنج گانه پایان نامه را از نظر سختی و زمان بر بودن دسته بندی کنیم، فصول اول و دوم راحت ترین، فصل چهارم سخت ترین و فصول سوم و پنجم، بین این دو حد است. توصیه می شود اولویت کار از فصل سوم باشد، چرا که روش تحقیق در آن نگاشته می شود. همزمان با آن فصول اول و دوم نوشته شود. این دو فصل چندان انرژی و وقتی از شما نخواهد گرفت (در فصل دوم به تفصیل در این مورد بحث خواهد شد). زیربنای پایان نامه در فصل سوم بنیان گذاشته شده و در فصل چهارم نتایج آن ارائه می شود. پس باید فصل سوم تکمیل شده و بعد به نگارش فصل چهارم اقدام کنید. تا فصل چهارم تکمیل نشده، نوشتن فصل پنجم اساس بی معنی است.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.