تلاش برای کارآفرینی- قسمت اول

Categories

این چهارمین باریه ک تلاش برای کارآفرینی میکنم. دفه اول تا حالا بهترین بوده چون خودم تنها بودم. دفه دوم و سوم بعد از حدود شش ماه که نتیجه مطلوبم حاصل نشده بود خارج شدم. این دفعه تجربم بیشتره. تئوری کارآفرینی هم پاس کردم. اطلاعاتم بهتره درباره کارآفرینی. با کارآفرینای بیشتری هم آشنام.

بعد از اینکه تشخیص فرصت دادم، درباره بازارش خیلی فکر کردم. مشتری بالقوه رو تشخیص دادم. به رفتار مشتری خوب فکر کردم و گلوگاه ملاقات با مشتری رو با توجه به رفتارش و نیازش پیدا کردم. برام روانشناسی مشتری خیلی اهمیت داشت. اینکه مشتری آمادگی ذهنی پذیرش ارزش پیشنهادی منو داشته باشه. بعد با تامین کننده ها مذاکره کردم. باید مطمئن میشدم از بابت چیزایی که شنیده بودم. مثلا متوجه شدم برخلاف تصوراتم کارشون کاملا نقدیه.

در این مرحله دنبال همکار گشتم. آقای دکتر فرجادیان از اولین گزینه هام بودن. هم دکتری کارآفرینی دارن میخونن هم بارها کارآفرینی کردن. خصوصیات کارآفرینانه هم دارن و پول براشون درجه اهمیتش نصبت به انجام کار پایین تره. با دوستامم صحبت کردم. هم اتاقیای خوابگاهم. با رفقای قدیمیم. از بین همشون دکتر جدی گرفتن قضیه رو و دفتر برام تهیه کردن و راهنمایی های خیلی خوبی بهم کردن.

کارو از تهران شرو میکنم چون جمعیتش بیتره و مشتری بالقوه من بیشتره و زودتر میتونم نقطه سربه سری رو ببینم.

اول از سایت شرو کردم. با توجه به تخصصم در حوزه آی تی. و پر سود بودن کارای خدماتی. در مرحله اول انتخاب اسمم بد بود و برای همین باید دوباره نام انتخاب کنم.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.