تفاوت Deploy و development چیست

Categories

در زبان انگلیسی:‌

 deploy is to prepare and arrange (usually military unit or units) for use while develop is to change with a specific direction, progress.

خلاصه اینکه:‌

Develop توسعه در یک زمینس. مثلا برای نرم افزار کد نویسی بدنه اصلی برای توسعه می‌شه develop.

اما deploy گسترش و نظم دادنه. بیتشر نظامیه لغتش. مثلا شرکت رو گسترش بدیم. به یک عده‌ای دسترسی بدیم روی یه داشبورد. یافته‌هامون رو برای یه عده‌ای پرزنت کنیم و …

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.