تحقیقات بازار چیست؟ 

Categories

?تحقیقات بازار چیست؟
اساساً تحقیقات بازار یافتن محصولات مورد توجه مشتریان از طریق مشاهده رفتارهای آنان و ثبت نتایج این مشاهدات است. در فرهنگ لغات انجمن بازاریابی امریکا، تحقیقات بازار: سیستم جمع‏آوری، ثبت و تحلیل اطلاعات در مورد مشکلات مربوط به بازار کالا و خدمات تعریف شده است.
تحقیقات بازار، روشی ساخت‌یافته برای یافتن جواب پرسش‏هایی است که هر کسب و کاری با دانستن آنها، موفق خواهد شد. هر کسب و کار کوچک، باید از خود بپرسد:
– مشتریان بالقوه و بالفعل من چه کسانی هستند؟
– آنها چه نوع شخصیتی دارند؟
– کجا زندگی می‌کنند؟
– آیا من کالا یا خدمت مورد نیاز مشتریان را در بهترین مکان، زمان و اندازه عرضه می‌کنم؟
– آیا قیمت محصولات من متناسب با ارزشی است که برای مشتریان ایجاد می‌کند؟
– آیا برنامه‏های توسعه در شرکت من اجرا می‏شود؟
– مشتریان در مورد کسب و کار من چه فکر می‏کنند؟
– کسب و کار من چگونه با رقبا رقابت می‏کند؟
تحقیقات بازار، علمی مستقل نیست بلکه روشی است برای فهم چیزهایی که می‏توانند برخواستنی‏ها و نخواستنی‏ها و رفتارهای مشتری اثر بگذارند زیرا بسیاری از این موارد، ناشناخته هستند. تحقیقات بازار با یادگیری علمی بازار، جمع‏آوری منظم و ساخت‌یافته حقایق برای درک اینکه انسان‏ها چگونه می‏اندیشند، شروع می‏شود و به ما می‏آموزد که مشتریان چیزهایی را که می‏خواهند می‏خرند، نه چیزهایی را که ما می‏خواهیم به آنها بفروشیم.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.