بلک لیست وزارت علوم 

Categories

✅ بلک لیست وزارت علوم چیست؟
سنجش و عیار یک مقاله در مجلات مختلف متفاوت است و بعضی مجلات ماه های طولانی شما را در انتظار قرار داده تا مقاله شما را بررسی کنند و بعضی دیگر در بازه زمانی کوتاه تری به شما پاسخ می دهند و بیشتر دانشجویان دکترای کشورمان به محض اتمام پروژه تحقیقاتی یا همان رساله خود بدنبال مجلاتی می باشند که در بازه زمانی کوتاهی به آنها پذیرش بدهند. در صورتی که باید مسائل دیگر از جمله اعتبار آن مجله سنجیده شود و اینکه آیا این مجله دارای نمایه و اندیکس ISI می باشد یا خیر ؟ رتبه بندی یا همان ایمپکت فکتوری مجله در چه سطحی می باشد؟ در چه بازه زمانی به مقاله شما رسیدگی خواهدشد؟ و مهم ترین سوال و قسمت برای دانشجویان دکتری کشورمان بررسی اعتبار مجله و اینکه آیا در بلک لیست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد یا خیر.

 

بلک لیست یا همان لیست سیاه و ممنوعه وزرات علوم به لیستی از مجلات گفته می شود که هر ساله با توجه به معیار سنجش وزارت علوم تحقیقات و فناوری کشور سنجیده شده است. این لیست بعنوان مجموعه ای از نشریات و مجلات نامعتبر شناخته می شود که توسط اساتید و صاحبنظران هر رشته تخصصی و با توجه به بررسی های دانشگاهی و تجربه های آنها تنظیم و به تایید وزارت علوم رسیده است.

این لیست به طور همیشگی در وزارت علوم در حال بررسی و تجدیدنظر قرار دارد و در صورتی که مجله نامعتبر جدیدی شناخته شود به این لیست اضافه می گردد و چناچه نشریه ای رتبه و رنکینگ خود را ارتقا داده و یا توسط بازبینی ها ی مجدد رتبه قابل قبولی دریافت کند از لیست خارج خواهد شد و بعنوان نشریه معتبر و قابل قبول وزارت علوم قرار خواهد گرفت.

نکات مهم در مورد این لیست، بلک لیست مجلات ارائه شده فقط برای وزارت علوم است و معیاری برای قبولی مقالات ISI و جهت کیفیت مقالات و ارزشیابی ارجاعات مقاله به این مجلات سنجیده شده است و به این شکل نیست که این مجله واقعا فاقد هرگونه اعتباری باشد و ممکن است برای ارگان های دیگر و یا دیگر دانشگاه های سایر کشورها دارای اعتبار قابل قبول باشد. ولی باید در نظر داشته باشید این لیست عموما دارای نشریات نامعتبری است که اندیشمندان و کارشناسان وزرات علوم آن را سنجیده اند و بهتر است مقاله ای را جهت چاپ در این مجلات ارسال ننمائید تا هم زمان را از دست ندهید و هم با این کار نتایج گزارشات خود را با چاپ در مجلات بی اعتبار فاقد ارزش نمائید. 
? آخرین بلک لیستی که وزارت علوم منتشر کرده است مربوط به شهریور ۱۳۹۴ است که می توانید از لینک زیر آن را دریافت کنید:
? http://goo.gl/rSd1EP

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.