بریم سلامتی نداریم

Categories

بقیه جاهای دنیام همینه؟  روژان نوی نوه. بچه زردی داره. هرکی ب دنیا میاد داره. کلی هزینه بیمارستانه برای نگهداری بچه.

خدا بیامرزه آقای رفیعایی رو. روحشون شاد.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.