بریم، نمره هارو زدن!

نمره ها رو زدن. از اساتیدی که اصلا انتظارشو نداشتم. نمره هامو خیلی بد دادن. و هیچ کاری نمیشه کرد.