باز نشانه های الله. الحمد لله

Categories
باز نشانه های الله. الحمد لله

دوش از شرکت با آقا رضا میرجانی وعده کرده بودم. بنا بود درباره رفتنم صحبت کنیم. ساعت 5:30 باهاش وعده کرده بودم. اینترنت دو روزه خعلی قطع و وصل میشه. کارامون مونده و کارفرمام انتظار داره. نمیشه بهش گفت اینترنتمون قطعه (چقدرم سخته تایپ بدون نگاه کردن! اما باید عادت کنم شاید شیوه خاصی داره که باید بجورمش) حدود ساعت 5 اینترنت وصل شد و باید کارا رو میرسوندیم. از صب تا اون موقع هم بی کار بودیم نمیشد بگم وعده دارم. و الله باز اینترنت رو قطع کردند منم جیم زدم!

آقا رضا میگفت پ ن ا هن ده شم. یعنی حدود دو سال زندگیم عقب میمونه و حدود 7 سال نمیتونم بیام ایران و این یعنی خعلی سخت میتونم خونوادم رو ببینم. میشه واسه کار رفت. من امیدم به اللهه و ایشون نظرشون روی استرالیاس (نمل 76)

جامون عوض شده امروز. معصومه یکم در همه. عصریم شاید بریم بیرون.

در کل الحمدلله

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.