بازی جدید دست گرگری

Categories

بازی جدید دست گرگری یا Hand Shaking Gargari

با هم دست می‌دیم. نفر اول یه عمل اضافه می‌کنه (مثلا به جای گرفتن کف دست هم، شست هم رو می‌گیریم) نفر بعدی ضمن تکرار اون عمل یک عمل اضافه می‌کنه (مثلا می‌زنن قدش)

بازنده اونیه که یادش بره!!

همین

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.