بازی جدید دست گرگری

بازی جدید دست گرگری یا Hand Shaking Gargari

با هم دست می‌دیم. نفر اول یه عمل اضافه می‌کنه (مثلا به جای گرفتن کف دست هم، شست هم رو می‌گیریم) نفر بعدی ضمن تکرار اون عمل یک عمل اضافه می‌کنه (مثلا می‌زنن قدش)

بازنده اونیه که یادش بره!!

همین