ای خدای بزرگ ممنونم

Categories

الحمدلله
خدایا تو هرگز منو تنهام نگذاشتی
به فکرم بردی ولی راه نجات رو خودت بهم نشون دادی و میدی
خدایا گم شدم
چیزی رو که عقلم، ذهنم و همه منطقی که بهم دادی تایید میکنه رو باور دارم و اون رفتنه.
اما چرا اینقد دور از دسترسه
چرا مث همه چیزای دیگه توی زندگیم خودت درستش نمیکنی
مث کنکور، مث دانشگام مث کارم مث کارم و مث دوستام و همه چیز دیگم.
مث ریختم که پروروندیم نذاشتی آسیب ببینم
مث خونواده ی خوبی که بهم عطا کردی
مث عشق
مث شخصیت
مث همه چیز یالله
همه چیزم رو تو درست کردی
تو پروروندیم
تو خلقم کردی
و حالا این فکر رو توی سرم خلق کردی
و پروروندیش
لطفا
خودت مث همه مواهبی که عطا کردی
به انجام برسونش
آمین
یا رب العالمین
الحمدلله

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.