اولین بعد عید در مشهد …

Categories
سایت چند روزیه کند شده، علتش رو حسادت رقبا روی سرورها به مام اعلام کردن. اتفاقات خاص این دوره:
بهترین اتفاق اومدنم به مشهد مقدس هست. دلم جدی پر میزد بیام توی حرم مقدس آقا امام رضا این موحد بزرگ که در راه الله پروردگار عالم زندگی کرد. به دور و بریاشون کار ندارم. این دل تنگیم بیشتر برای خوابایی بود که دیدم. کاری نداریم. بگذریم
اتفاق خوب دیگه باران بود. هدیه الله به مردم اصفهان. یه بارون بهاری. مث عشق جوونی. حدود نیم ساعت ترکوند! تگرگ و رگ بار و … اما بعدش انگار نه انگار! یاد برف سال قبل اومدم توی مشهد که کمتر از یک روز کل ماجراش تموم شد!
بعد از عید،مهندس آیت اللهی فراخوندندمون و تبریک گفتند سال نو رو و گفتند “نباید شما یه تبریک بیاید به من بگید؟” – ای جونم!!-  کلی شرمنده شدیم. استاد مهدویان گفتند می خواستیم حمل بر پاچه خواری نشه ! ایشونم تکذیب کردند گفتند یه رسم قدیمی ایرانیه دیگه پاچه خواریش چیه!؟
 بد ترین اتفاق رفتن استاد نخعی از شرکت بود. کلی ناراحت شدم. اینقدر که هنوزم درگیر کنار اومدن با این قضیه هستم.
دیروز هم شبکه ها همه کابلی شد و از من قطع بود کابلم! و فهمیدم همه چیز لاگ میشه، اگه روحیم خراب شد یه سر میتونم برم پایین پیش بکس شبکه! و …
آر دیم تموم شد حالا دارم روی  بی پی  کار میکنم.
دیشب به علت کاری ندانسته دیرم شد و نزدیک بود پرواز رو از دست بدم.تازه کلی چیز میزم یادم رفته بیارم! حالا عصری باید برم خرید!
Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.