انواع مقاله

Categories

? انواع #مقالات ژورنالی
۱⃣ مقالات اصیل

در صورتی که پژوهش انجام شده از نو آوری کافی برخوردار بوده و نتایج مهم و جدیدی به دست آمده باشد، چگونگی انجام پژوهش و دستاوردهای حاصل از آن، در قالب Original Paper چاپ و به اطلاع جامعه علمی رسانده می شود.

این دسته مقالات، مقاله هایی مفصل با شرح جزئیات کافی می باشند و دارای ارزش علمی بالایی هستند. مقالات اصیلی که به تازگی چاپ شده اند و با توجه به اهمیت موضوع، نوآوری و ارزش علمی آنها، به سرعت مورد استقبال جامعه علمی قرار بگیرند تحت عنوان Hot Papers در سایت مجلات مشخص می شوند. 
۲⃣ مقالات مروری 

مقالات مروری همان طور که از نام این نوع مقالات برمی آید، افراد صاحب نظر و با تجربه که به طور گسترده و مستمر بر روی یک مقوله علمی به پژوهش مشغول هستند، با بررسی تعداد زیادی از مقالات مرتبط، ضمن بررسی تاریخچه و تشریح پژوهش هایی که در طی سالهای گذشته بر روی آن موضوع انجام شده است، وضعیت فعلی و نیز پژوهشهای آتی را بیان می کنند و مرور می نمایند و یک مقاله مروری یا Review Paper بنویسند.

همچنین نویسندگان به ارائه نظرات و دستاوردهای پژوهشی خود پرداخته و افقهای جدید و پیشرو را ارائه می کنند. گاهی اوقات نیز مجله از پژوهشگران برجسته دعوت می کند که در یک موضوع به روز پژوهشی، مقاله مروری بنویسند که اصطلاحا Invited Review گفته می شود.
۳⃣ مقالات از نوع Letter

این نوع مقالات گزارش کوتاهی از یک پژوهش اصیل هستند که حاوی نتایج برجسته ای بوده که برای سایر محققین جالب توجه خواهد بود.

معمولاً مقاله های از نوع Letter، از نظر حداکثر تعداد کلمات به کار رفته در مقاله یا حداکثر تعداد صفحات، محدودیت دارند که به نوع مجله بستگی دارد.

یک مورد خاص، Letter to the Editor است که می تواند در یک صفحه نوشته شود. letter to the Editor در تکمیل و یا انتقاد از محتویات یک مقاله اصیل و معمولا توسط افراد متخصص و خبره། نوشته میشود. معمولاً این مقالات دو حالت پذیرش (accept) داشته و یا رد(reject) داشته و کمتر حالت اصلاح(revise) به خود می گیرند.
۴⃣ مقالات از نوع Short/ Rapid/Brief Communication

این دسته از مقالات مشابه Letter هستند ومعمولاً توسط پژوهشگران برجسته نوشته می شوند، اگرچه لزوماً این گونه نیست!

گاهی اوقات تحقیق به نتایج جدید اما محدودی دست یافته است که در قالب short/brief ارائه شده و چاپ می شوند. سرعت داوری و چاپ در این دسته از مقالات بیشتر از بقیه بوده که مزیت عمده آنها به شمار می رود. در واقع در این مقالات، نتایج به صورت مختصر و مفید با تکیه بر نوآوری و اهمیت موضوع توضیح داده می شود. برخی از مجلات برای این دسته از مقالات محدودیت تعداد کلمات و یا تعداد صفحات دارند.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.