اشکان سنگری

Categories

اشکان سنگری

با اشکان سنگری، رفیق دانشگاهم هم کار شدیم. امروز اولین روز دوره یک ماهه آزمایشیشه. امیدوارم همیشه موفق باشه. خعلی پسر گلیه. ی روز توی اتاق قبلی نشسته بودم.. دیدم یکی با صداش آشنا داره با آقای سعادتی صحبت میکنه. دیدم اشکانه. بعدی باهاش صحبت کردم. با آقای سعادتی نیز هم. و از محمد نخعی هم خواستم بهش ملزومات رو یاد بده.

تا حالا لیاقت هم کار بودن با  خواهرم.. استاد مهدویان .. خانم مستاجران … استاد شاهقلی .. خانم جلالی و خانم مهنتی رو داشتم. البته با همه بقیه هم تقریبا دوستم . (-_*)

اشکان سنگری

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.