ارجاع به مقاله

Categories

? چگونه بفهمیم که از بین مقالات مختلف، کدام یک از آنها اعتبار بیشتری برای رفرنس دادن دارد؟
۱٫ مقالات انگلیسی معمولا از مقالات فارسی رتبه بالاتری دارند.
۲٫ مقالات ژورنالی معمولا از مقالات کنفرانسی جایگاه بهتری دارند.
۳٫ محل نمایه شدن مقاله بسیار مهم است. اگر ژورنالی بوده به اعتبار مجله نگاه کنید، از جمله ایمپکت فکتور مجله و پایگاه نمایه کننده. اگر مقاله کنفراسی بوده به جایگاه و رتبه همایش در سطح بین المللی نگاه کنید و همچنین پایگاه نمایه کننده مقالات آن همایش.
۴٫ تعداد ارجاعات به آن مقاله بسیار مهم است. هر چه تعداد ارجاعات مقالات دیگر به آن مقاله بالاتر باشد، نشان از اهمیت و اعتبار آن مقاله دارد و نشان دهنده آن است که شما هم می توانید به مطالب آن مقاله با آسودگی بیشتری استناد کنید.
?? این نکته را فراموش نکنید که هر چه مراجع قوی تری را در انتهای مقاله یا پایان نامه خود بنویسید، اعتبار کار خودتان را بیشتر افزایش می دهید. بسیاری از داوران در جلسه دفاع از پایان نامه به این نکته دقیقا توجه دارند که سطح اعتبار رفرنس های استفاده شده چقدر است. استفاده از رفرنس های ضعیف، ارزش کار شما را کاهش می دهد.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.