اتاق انتظار

قبلا این مفهوم رو ایستگاه اتوبوس داشت. کتابخونه دانشگاه، سالن اجتماعات، نماز خونه یا کلاس بغلی.
الانم ترمینال و خود اتوبوس.