آلوالو

Categories

الان توی جادم. و جاده یعنی غربت. باد، آواز، مسافر و کمی میل به خواب. داریم میریم کرمانشاه. برای نهایی سازی پروژه. میرم این بار روی production server setup انجام بدم. و الان در اتاق هتلم، روی تخت، چراغها خواموش و مهندس آزادفر، نفر اول تکنیکال باسا، در خواب. امروز کلی جلسه داشتیم. از توضیحات نهایی order typeها گرفته تا swap و … چ ربطی ب آلوالو داش؟ اصفهانیا به آلبالو میگیم آلبالو! اما واس مسخره گی! و گاها طلب فضا و شرایط میگیم آلوالو! مث گاب! ک البته دقیقا برعکس این قلب واژ داخلش اتفاق افتاد. دوس دارم اینجوری بنویسم. ب خودم مربوط! آلوالو… و توت سیاه و کلا چیدن میوه از درخت من رو ب یاد حرف حاج رسول، شوهر خال محترمم، مینداز اون روز، خانوادگی رفت بودیم توت خوری. خداوند ی درخت بهشتی سر راه ما سبز کردن. و درخت توت سیاه باروربود. و رسیده. ترش و شیرین و ملس! و ب انداز همه ۱۳نفرمون پر از میوه. ک ی ساعتی گلش بودیم و میخوردیم و سیر نمیشدیم. همان ابتدا، پدرم و خواهرم و حاج محمد آقا، اون یکی شوهر خالم، رفتن بالا. علی پسر خالمم رفتن. مادر و خال هامم از پایین شاخ های بالا تر رو رصد میکردن. من در پی سیاست همیشگیم، اول نظارگر رفتار دوستان بودم. درخت سراپا ب بار بود. و موهبت ب همه جای درخت ب تعادل عطا شده بود. حاج رسول در آرامش پایین درخت ب شاخ روبرو نظر داشت. و مانند بقیه با ولع اما بی زحمت مشغول تناول بود. من روش وی را برگزیدم. نگاهی ب من کردنر و فرمودند

خداوند رزق مارا، جلو دستمان قرار داده اند

ب خود آمدم. راست میگفت. هرکس ب حد اعتمادش ب الله از استعدادش بهره میجست. و از موهبن بهره میبرد. اما لازم نبود برای بیشتر خوردن بالا تر بروی، درخت رحمت خانش برای همه گسترده بود… از جلو دستت آغاز کن. … این بار، در باغ حاجی بودیم. و من ب چینش آلبالوها گمارده شدم. و فکر رفتن و سودای رهیدن در سر میپروراندم. درخت پر بود. و من از جلو دست آغاز کردم. باید مطمئن شد از همه ظرفیت جلو دست استفاده کرده ام بعد ب سراغ بالاتر یا شاخ بعد یا درخت دورتر میرفتم. یاالله. در این مثلت برایم نکته ها نهادی. آیا نمیتوانم از ظرفیت کنار دستم برای پیشبرد اهدافم بهره ببرم؟ آیا درخت فرنگی، این قدر بارش تفاوت دارد ک ب غربت و هزار دردسرش بیارزد؟ خدایا… لطفا راهنماییم فرمایید.. ک من ب هر لطفی از جانب شما فقیرم.

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.