آشپزخانه / Kitchen

Categories

دستمال Napkin

سفره/رومیزی Tablecloth

نمکدان Saltshaker

فلفل‌پاش Pepper shaker

جاشکری sugar bowl

سینی Tray

دیس Platter

جاظرفی(برای خشک شدن ظرفها) Dish rack

… اجاق گاز Stove

یکی از چند “مشعل” اجاق گاز Burner

ماشین ظرفشوئی Dishwasher

ماشین لباسشوئی Washing machine

یخچال Refrigerator

فریزر Freezer

قهوه ساز Coffeemaker

مخلوط کن Blender

قوطی باز کن برقی Electric can opener

کتری Teakettle

قوری Teapot

فِر Oven

کشو Drawer

ماهی تابه Pan

کابینت Cabinet

سینک Sink

تستر Toaster

آشپزخانه / Kitchen

Mohammad Hossein Ebrahimzadeh
محمد حسین ابراهیم زاده