تفاوت بین پایان نامه (Thesis) و رساله (Dissertation)

✅ تفاوت بین پایان نامه (Thesis) و رساله (Dissertation) در برخی از دانشگاه‌ها بین رساله و پایان‌نامه تفاوتی قائل نیستند. اما بین این دو واژه تفاوت وجود دارد. معمولاً واژۀ پایان‌نامه یا تز برای درجۀ کارشناسی‌ارشد (Master) بیان می‌شود و رساله یا دیزرتیشن برای درجۀ دکتری (PhD). در پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشجو برای اولین بار به‌طور… Continue reading تفاوت بین پایان نامه (Thesis) و رساله (Dissertation)