میانبر Visual Studio

مرتب کردن کدها CRTL + K + D کامنت دستورات انتخاب شده CTRL+K+C آنکامنت دستورات انتخاب شده CTRL+K+U بالا و پایین کردن یک خط کد ALT+up/down برگشتن کرسر سر جای قبلی CTRL + – بالای صفحه کلید رفتن به خط تعریف F12 یا CTRL + کلیک منوی Quick Action روی لاین خطا:‌ CTRL + .… ادامه خواندن میانبر Visual Studio