بررسی و تحلیل اثرات لایحه بودجه ۱۳۹۵ بر بازار سرمایه

از: دکتر رضوی «بررسی و تحلیل اثرات لایحه بودجه ۱۳۹۵ بر بازار سرمایه» ساختار بودجه یکسری منابع دارد و یکسری مصارف؛ در صورت بیشتر شدن مصارف از منابع، کسری بودجه خواهیم داشت که معمولا از محل برداشت از صندوق ذخیره ارزی، افزایش نقدینگی و تبدیل دلار به ریال جبران می شود. منابع دولت سه بخش… Continue reading بررسی و تحلیل اثرات لایحه بودجه ۱۳۹۵ بر بازار سرمایه