دسته‌ها
شعر

باقی مانده

تو آمدی و باقی مانده صفر شد.

دسته‌ها
شعر محمد حسین ابراهیم زاده

فصل

تو اگر فصل می‌شدی فصل‌الخطام بودی

دسته‌ها
شعر محمد حسین ابراهیم زاده

فصل پنجم

در میان فصول،‌تو فصل پنجمی مابقی گرد تو شکل گرفته‌اند.

دسته‌ها
شعر محمد حسین ابراهیم زاده

کار مهم

ازش پرسید چیکارش داری؟ گفت:‌دوسش دارم

دسته‌ها
شعر محمد حسین ابراهیم زاده

مهرگان

پاییز ماتم بهار بود تا تو آمدی جشن مهرگان

دسته‌ها
شعر محمد حسین ابراهیم زاده

قیامت

از قبر که بیرون آمدم،‌ تو را دیدم به به به این قیامت

دسته‌ها
شعر فرهنگی محمد حسین ابراهیم زاده

پاییز

هرکجا ک ببینمتپاییز آنجاست