شب فراق

شب فراق از آلبوم شب جدایی داداش همایون: نشستیم گوشه هاشو در آوردیم. البته من حرفه ای نیستم اصلا. گوشی تشخیص میدم. شاید اشتباه میکنم. آواز اصفهان دستگاه شور   چه رفته است که امشب سحر نمی‌آید       شــبِ فــراق به پــایــان مگــر نمی‌آیـد درآمد اول اصفهان شدم به یاد تو خاموش وآن‌چنان که دگر       فـغـان هـم… Continue reading شب فراق